KONDOM - KVIZ

Od čega te kondomi mogu zaštiti?
Koliko puta se jedan isti kondom može upotrebiti?
Ukoliko koristiš klasičan kondom, čime ga možeš dodatno premazivati?
Kondom nije efikasna zaštita ukoliko...
Kondomi su univerzalne veličine i odgovaraju svima
Kada stavljaš kondom
Koji od navedenih kondoma možeš koristiti bez straha?
Najbolje mesto za čuvanje kondoma je
Izbornik