Droge su psihoaktivne supstance prirodnog ili sintetičkog porekla, koje unete u organizam izazivaju promene jedne ili više psihičkih, odnosno somatskih funkcija organizma.

Sa pravnog aspekta može se govoriti o tri grupe droga:

  • zabranjene droge, čija je proizvodnja zabranjena (na primer limitirana je količina opijuma koji može da se proizvede i sve preko toga je zabranjeno);
  • kontrolisane droge(legalne), koje se upotrebljavaju isključivo u medicinske svrhe i to po strogoj kontroli i proceduri;
  • nekontrolisane droge(ilegalne), najveća količina droge je nekontrolisana.

Istraživanja pokazuju da je upotreba ilegalnih droga zabeležena kod 8,0% od ukupne populacije, starosti od 18 do 64 godine (10,8% muškaraca i 5,2% žena), sa većom zastupljenošću (12,8%) kod mlađe odrasle populacije od 18 do 34 godine starosti. 11% mladih je probalo neku PAS.

Mladi koji koriste ilegalne droge najčešće probaju više vrsta. Skoro polovina učenika koji su koristili marihuanu, koristili su i neku drugu legalnu ili ilegalnu supstancu, najčešće sedative bez preporuke lekara i alkohol. U poređenju sa učenicima iz više od 30 evropskih zemalja koje su učestvovale u istraživanju 2011. godine, šesnaestogodišnjaci su u manjem procentu koristili marihuanu i druge ilegalne droge, dok su sedatve bez lekarskog recepta koristili u većem procentu u odnosu na prosečnu vrednost iz svih zemalja.

Upotreba drugih ilegalnih droga je vrlo retka, 1,6% ispitanika (2,5% populacije uzrasta 18−34) koristilo je druge ilegalne droge. Lekove iz grupe sedativa i hipnotika u prethodnih godinu dana koristilo je 22,4% ispitanika (13,9% muškaraca i 30,9% žena).

Prema istraživanju ESPAD-a, sprovedenom 2011. godine među učenicima starosti 16 godina, ukupno 8,0% učenika je barem jednom u životu probalo neku od ilegalnih droga, a 7,0% je barem jednom u životu probalo marihuanu

Da li ste nekada probali neke od psihoaktivnih supstanci (droge)?

  • DA
  • NE
Izbornik