Omladina JAZAS-a Kragujevac je osnovana u septembru 1996. godine na inicijativu grupe studenata medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Ubrzo je organizacija izašla iz okvira medicinskog fakulteta i okupila prve članove sa ostalih fakulteta, a zatim i đake kragujevačkih srednjih škola i sve ostale koji su imali želju da se uključe u borbu protiv ove bolesti. Od svog početka Omladina JAZAS-a Kragujevac je započela sa inovativnim programima: vršnjačka edukacija je po prvi put uvedena u edukaciji mladih sa temama HIV-a, PPI i slično.

Omladina JAZAS-a Kragujevac je organizacija mladih koji nastoje da svakom svojom aktivnošću spreče da se nova osoba inficira HIV-om i pomognu ljudima koji žive sa AIDS-om. Omladina JAZAS-a Kragujevac takođe usmerava svoj rad na pitanja reproduktivnog zdravlja, prava mladih ljudi, prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i podržava aktivno učešće mladih.

Danas, prepoznati smo kao lider u sprovođenju preventivnih programa, uvođenju i implementiranju standarda u omladinskom radu, pokretanju inicijativa i unapređenju kvaliteta života mladih ljudi.

Ciljeve u oblasti omladinske politike postižemo direktinim učestovanjem u kreiranju politika na nacionalnom i lokalnom nivou. Punopravna smo članica Krovne organizacije mladih Srbije i Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada. Akreditovani smo za program Evropske Komisije – Evropski volonterski servis.

Naše vrednosti

Vanja Šubakić
predsednica UO

Lazar Đoković
potpredsednik UO

Marina Stanišić
članica UO

Predrag Šćekić
član UO

Milan Nestorov
član UO

Kristina Petrović
članica NO

Anja Jurišević
članica NO

Jelena Đorđević
članica NO

Izbornik