Omladina JAZAS-a Kragujevac i grad Kragujevac sprovode istraživanje o položaju i potrebama mladih u Kragujevcu.

U okviru projekta „Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade“ 10. novembra su održane fokus grupe sa mladima. Teme koje su obrađene odnosile su se na lokalnu omladinsku politiku, učeničko i studentsko organizovanje, rodnu ravnopravnost, prava mladih, zdravstvenu i socijalnu zaštita mladih, aktivizam, volontiranje, mladi u poljoprivredi, mladi i kultura,kao i mladi u sportu.

Cilj projekta je doprinos aktivnom učešću mladih u izradi lokalnih strateških dokumenata od interesa za mlade, konkretno u razvoju Strategije za mlade na lokalnom nivou.

Jedan od principa na kojima počiva Nacionalna strategijaza mlade je i ,,aktivno učešće mladih”, kojim se obezbeđuje podrška mladima kako bi učestvovali u procesima donošenja odluka, kao i u aktivnostima koje doprinose izgradnji boljeg društva. Mlade je neophodno uključivati u sve procese donošenja odluka na lokalnom nivou, a posebno u procese planiranja, realizacije, praćenja i vrednovanja omladinske politike. Cilj aktivnosti je promovisanje aktivnog učešća mladih i omgućavanje da se njihov glas čuje. Kroz projekat će se kreirati sadržaji i koristiti alati za povećanje aktivnog učešća mladih.

Ovo istraživanje predstavljaće potpunu bazu podataka problema, sugestija i predloga ali i potreba mladih u Kragujevcu. Rezultati istraživanja biće prezentovani Savetu za mlade grada Kragujevca i objavljeni na sajtu.

Kako se ti možeš uključiti?

Ukoliko već nisi, popuni upitnik i ostavi svoje komentare. Ovaj upitnik je namenjen mladima (15 – 30 godina) iz Kragujevca.  Upitnik je u potpunosti anoniman (ne zahteva nikakvo prijavljivanje, niti se prikupljaju bilo kakvi podaci o ispitanicima) i za popunjavanje je potrebno do 10 minuta.

Projekat pod nazivom „Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade“ odobren je u okviru projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Projekat realizuju Omladina JAZAS-a Kragujevac u partnerstvu sa Gradom Kragujevac.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Fill out this field
Fill out this field
Molimo vas da unesete valjanu adresu e-pošte.

Izbornik