HIV - KVIZ

Kako utvrditi da li imate HIV?
Ako ste se već testirali na HIV, nema potrebe testirati se opet.
Koji od ovih situacija su razlog za testiranje na HIV?
Osoba koja vrši testiranje će te osuđivati
Kada dobijete rezultate testa, DPST savetnik će podeliti vaš rezultat sa ...
Nakon koliko vremena od izičnog kontakta bi trebalo da uradite test?
Da li je skupo testiranje na HIV?
Da li je testiranje na HIV bolno?
Izbornik