Omladina JAZAS-a Kragujevac

Organizacija mladih koji nastoje
da svakom svojom aktivnošću
spreče da se nova osoba inficira HIV-om

PROGRAMI KOJE REALIZUJEMO


Omladinski rad

Radimo na ličnom i socijalnom razvoju mladih kroz različite programe kreirane po principima neformalnog obrazovanja


Vršnjačka edukacija

Već 22 godine obučavamo mlade ljude kako da prenesu znanja na teme HIV-a i PPI, bolesti zavisnosti, ljudskih prava svojim vršnjacima


Evropski volonterski servis

Akreditovani smo za program Evropske komisije, osiguravamo mogućnosti za volontiranje mladih u inostranstvu


DPST

Svakodnevno omogućavamo besplatno i anonimno online i telefonsko savetovanje, kao i testiranje na HIV, hepatitise


Smanjenje štete

Kreiramo i sprovodimo posebne programe rade sa osobama pod povećanim rizikom od HIV infekcije


Javno zastupanje

Sprovodimo lokalne akcije i kampanje u cilju kreiranja otvorenijeg i pravičnijeg društva

NAJNOVIJE AKTIVNOSTI

Nema komentara

ZDRAV UM, SJAJNA BUDUĆNOST

ZDRAV UM, SJAJNA BUDUĆNOST U okviru zagovaračke incijative Zdrav um, sjajna budućnost koju je realizovala organizacija Omladina JAZAS-a Kragujevac u…

NAŠI PARTNERI

NAŠI DONATORI

Izbornik