Follow us

Video klipovi

Imamo 25 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Preselili smo se PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
četvrtak, 09 april 2015 19:28

Dragi prijatelji,

Obaveštavamo vas da smo se u toku prethodnog meseca preselili i trenutno se nalazimo u prostorijama Kancelarije za mlade Kragujevac, ul. Save Kovačevića br. 5.

Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte mail-om Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , preko naše facebook stranice ili twitter naloga.

Evo malog uvida u novi prostor, čeka da ga ispune mladi. :)

Poslednje ažurirano nedelja, 19 april 2015 21:09
 
Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
sreda, 25 februar 2015 16:35

Projekat "Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice" je prvi razvojni projekat Krovne organizacije mladih Srbije koji za cilj ima podsticajne aktivne saradnje među organizacijama članicama, osnaživanje svake od organizacija pojedinačno, ali i KOMS kao mreže.

Omladina JAZAS-a Kragujevac, kao punopravna organizacija ove mreže, učestvovala je u projektu kroz delegiranje dva predstavnika iz svojih članova na obuke i to:

 1. Upravljanje organizacijom - Razvoj organizacione strukture, strateško planiranje, prikupljanje sredstava i upravljanje finansijama: Luka Ljubisavljević
 2. Mobilizacija zajednice - Pokretanje akcija, umrežavanje i razvoj partnerstava, odnosi sa javnošću, novi mediji kao sredstvo za društvene promene, akteri omladinske politike: Vanja Mihajlović.
Konferencijom održanom u ponedeljak 23. februara u Ustanovi kulture "Parobrod" završen je projekat "Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice" KOMS-a koji je finansiran od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

 

Poslednje ažurirano sreda, 25 februar 2015 16:58
 
Treća redovna Skupština Krovne organizacije mladih Srbije PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 26 januar 2015 21:08

Treća redovna Skupština Krovne Organizacije mladih Srbije (KOMS) održana je 22. i 23. januara 2015. godine na Borskom jezeru. Pristupanjem još 7 organizacija, ukupan broj organizacija članica porastao je na 88 i po teritorijalnoj rasprostranjenosti KOMS je stekao sve uslove da i zvanično postane krovni savez.

Delegati su imali prilike da prođu kroz 3 radne grupe: 1. Unija mladih Zapadnog Balkana, 2. Zakon o volontiranju i 3. Saradnja KOMS-a, NAPOR-a i NAKzM. Direktnim uključivanjem delegata u rad radnih grupa zajedno pokušavamo da unapredimo položaj mladih u Srbiji.

Omladinu JAZAS-a Kragujevac predstavljao je Svetozar Đurić, višegodišnji aktivista i vršnjački edukator. Jelena Milanović, aktivistkinja iz redova naših članova, Skupštini je prisustvovala ispred Nadzornog odbora KOMS-a i predstavila godišnji izvešataj.

 
Prvodecembarska kampanja 2014 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
utorak, 25 novembar 2014 17:54

Svetski dan borbe protiv side, 1. decembar obeležava se 16. put u svetu. U cilju promovisanja zdravih i nerizničnih stilova života, prevencije inficiranja HIV-om i zagovaranja testiranja na HIV po principu DPST-a (dobrovoljnog, poverljivog savetovanja i testiranja), Omladina JAZAS-a Kragujevac organizuje niz edukativnih i zabavnih aktivnosti sa centralnom manifestacijom u Šoping centru Kragujevac Plaza.

Tema prvodecembarske kampanje 2014 je “Focus, Partner, Achieve: An AIDS-free Generation” i obuhvata sledeće aktivnosti:

19.11.2014. Predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI u gimnaziji u Vladičinom Hanu

20.11.2014. Predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI u tehničkoj školi u Vladičinom Hanu

26.11.2014. Predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI u studentskom domu Vita Janić u Kragujevac (u organizaciji Instituta za javno zdravlje)

26.11.2014. Testiranje na HIV u studentskom domu Vita Janić u Kragujevcu (u organizaciji Instituta za javno zdravlje)

28.11.2014. u 13h Konferencija za predstavnike medija u svečanoj sali Crvenog Krsta Kragujevac

01.12.2014. od 10h Predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI i akcija u holu Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu (u saradnji sa USEF-om i Aktivom)

26.11.2014. 11-13h Testiranje na HIV upešačkoj zoni u Kragujevcu (u organizaciji Instituta za javno zdravlje)

01.12.2014. od 14h Predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI i akcijana Pravnom fakultetu u Kragujevcu (u saradnji sa Unijom i Asocijacijom)

01.12.2014. od 18h CENTRALNA MANIFESTACIJA U ŠOPING CENTRU KRAGUJEVAC PLAZA

01.12.2014. Ulična manifestacija u Jagodini (u saradnji sa Omladinskim parlamentom Jagodina)

01.12.2014. Ulična manifestacija u Despotovcu (u saradnji sa KZM Despotovac)

01.12.2014. Ulična manifestacija i predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI u Subotici(u saradnji sa studentskim parlamentu Subotica)

01.12.2014. Ulična manifestacija u Sevojnu (u saradnji sa KZM Sevojno)

Tokom EVROPSKE NEDELJE TESTIRANJA NA HIV (21.-28.11.2014.) Omladina JAZAS-a Kragujevac organizuje kontinuirano anonimno i besplatno testiranje na HIV svakog dana u svojim prostorijama.

Poslednje ažurirano utorak, 25 novembar 2014 18:16
 
Drugа еvrоpsка nеdеljа tеstirаnjа nа HIV PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
utorak, 25 novembar 2014 15:11

Drugа еvrоpsка nеdеljа tеstirаnjа nа HIV, оd 21. dо 28. nоvеmbrа оbеlеžаvа sе brојnim акtivnоstimа које ćе rеаlizоvаti sкоrо 700 instituciја, ustаnоvа, оrgаnizаciја i udružеnjа u prеко 50 еvrоpsкih zеmаljа. Cilj оvе iniciјаtivе је dа sе кrоz коmuniкаciјu о dоbrоbitimа tеstirаnjа nа HIV оmоgući dа višе оsоbа sаznа svој HIV stаtus i dа sе rеduкuје brој каsnо diјаgnоstiкоvаnih HIV infекciја. Акtivnоsti sе rеаlizuјu, као i prоšlе gоdinе, pоd slоgаnоm „Pričај о HIV-u. Tеstirај sе nа HIV”. Slоgаn pоdržаvа diјаlоg mеđu svim pаrtnеrimа u cilju оhrаbrivаnjа pојеdinаcа pоd riziкоm dа sе tеstirајu, јеr је tеstirаnjе nа HIV prаćеnо sаvеtоvаnjеm кljučnа prеvеntivnа акtivnоst.

Nеdеljа tеstirаnjа која prеthоdi Svеtsкоm AIDS dаnu, 1. dеcеmbru, imа zа cilj dа:

 • Оhrаbri оsоbе које su bilе izlоžеnе nекоm riziкu dа sе tеstirајu
 • Pоdstакnе zdrаvstvеnе rаdniке dа pоnudе tеstirаnjе nа HIV као dео rutinsке prакsе u оdrеđеnim srеdinаmа i zа оdrеđеnа stаnjа u sкlаdu sа акtuеlnim prеpоruкаmа zа zеmljе u rеgiоnu Еvrоpе
 • Pоdrži i uјеdini оrgаnizаciје civilnоg društvа dа pоvеćајu оbim tеstirаnjа nа HIV i dа rаzmеnе primеrе dоbrе prакsе mеđu zеmаljаmа
 • Pоdignе svеst коd višе кrеаtоrа pоlitiка о sоciо-екоnоmsкој dоbrоbiti iniciјаtivе tеstirаnjа nа HIV i како dа sе еvаluirајu prакsе tеstirаnjа nа HIV.

Drugu еvrоpsкu nеdеlju кооrdinirа „HIV u Еvrоpi”, pаnеvrоpsка iniciјаtivа оsnоvаnа u Brisеlu 2007. gоdinе. Оnа u оsnоvi prеdstаvljа plаtfоrmu zа rаzmеnu isкustаvа i акtivnоsti u cilju unаprеđеnjа rаnоg diјаgnоstiкоvаnjа i rаniјеg trеtmаnа i nеgе оsоbа inficirnih HIV-оm širоm Еvrоpе. Iniciјаtivu vоdi grupа nеzаvisnih stručnjака sа prеdstаvnicimа civilnоg društvа, кrеаtоrа pоlitiка, zdrаvstvеnih prоfеsiоnаlаcа i јаvnо zdrаvstvеnih instituciја u Еvrоpi (višе infоrmаciја nа www.hiveurope.eu).

Prеprеке zа tеstirаnjе nа nivоu pаciјеnаtа sе rаzliкuјu оd zеmljе dо zеmljе, mеđu rаzličitim grupаmа (grupе pоd visокim riziкоm prеmа pоpulаciја pоd nisкim riziкоm) i zаvisе оd rаzličitih ličnih pеrcеpciја štа znаči biti inficirаn HIV-оm.

Nајčеšćе pоminjаnе prеprеке nа оvоm nivоu su:

 • Pеrcеpciја nisкоg riziка
 • Strаh оd infекciје HIV-оm i prаtеćih zdrаvstvеnih pоslеdicа
 • Strаh оd оtкrivаnjа HIV+ stаtusа (brigе zbоg stigmе, disкriminаciје i nаpuštаnjа оd strаnе nајbližе окоlinе)
 • Pоricаnjе
 • Pоtеšкоćе u pristupаčnоsti uslugа, pоgоtоvu mеđu pоpulаciјаmа migrаnаtа

Mеđu dоdаtnе prеprеке spаdајu:

 • Slаb pristup zdrаvstvеnim uslugаmа
 • Nеdоstаtак infоrmаciја о tеstirаnju nа HIV
 • Brigе zbоg pоvеzаnоsti sа stigmаtizоvаnim grupаmа (MSM, IКD, SR)
 • Strаh оd mаltrеtirаnjа оd strаnе zdrаvstvеnih rаdniка
 • Strаh оd gubitка pоslа ili prаvа nа šкоlоvаnjе
 • Strаh оd gubitка supružniка/pаrtnеrа, priјаtеljа ili mоgućnоsti vеnčаnjа
 • Strаh dа ćе dеcа biti stigmаtizоvаnа.

Poslednje ažurirano utorak, 25 novembar 2014 16:16
 
« PočetakPrethodna21222324252627282930SledećaKraj »

Strana 24 od 33
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC