Follow us

Video klipovi

Imamo 46 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Treća redovna Skupština Krovne organizacije mladih Srbije PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 26 januar 2015 21:08

Treća redovna Skupština Krovne Organizacije mladih Srbije (KOMS) održana je 22. i 23. januara 2015. godine na Borskom jezeru. Pristupanjem još 7 organizacija, ukupan broj organizacija članica porastao je na 88 i po teritorijalnoj rasprostranjenosti KOMS je stekao sve uslove da i zvanično postane krovni savez.

Delegati su imali prilike da prođu kroz 3 radne grupe: 1. Unija mladih Zapadnog Balkana, 2. Zakon o volontiranju i 3. Saradnja KOMS-a, NAPOR-a i NAKzM. Direktnim uključivanjem delegata u rad radnih grupa zajedno pokušavamo da unapredimo položaj mladih u Srbiji.

Omladinu JAZAS-a Kragujevac predstavljao je Svetozar Đurić, višegodišnji aktivista i vršnjački edukator. Jelena Milanović, aktivistkinja iz redova naših članova, Skupštini je prisustvovala ispred Nadzornog odbora KOMS-a i predstavila godišnji izvešataj.

 
Prvodecembarska kampanja 2014 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
utorak, 25 novembar 2014 17:54

Svetski dan borbe protiv side, 1. decembar obeležava se 16. put u svetu. U cilju promovisanja zdravih i nerizničnih stilova života, prevencije inficiranja HIV-om i zagovaranja testiranja na HIV po principu DPST-a (dobrovoljnog, poverljivog savetovanja i testiranja), Omladina JAZAS-a Kragujevac organizuje niz edukativnih i zabavnih aktivnosti sa centralnom manifestacijom u Šoping centru Kragujevac Plaza.

Tema prvodecembarske kampanje 2014 je “Focus, Partner, Achieve: An AIDS-free Generation” i obuhvata sledeće aktivnosti:

19.11.2014. Predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI u gimnaziji u Vladičinom Hanu

20.11.2014. Predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI u tehničkoj školi u Vladičinom Hanu

26.11.2014. Predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI u studentskom domu Vita Janić u Kragujevac (u organizaciji Instituta za javno zdravlje)

26.11.2014. Testiranje na HIV u studentskom domu Vita Janić u Kragujevcu (u organizaciji Instituta za javno zdravlje)

28.11.2014. u 13h Konferencija za predstavnike medija u svečanoj sali Crvenog Krsta Kragujevac

01.12.2014. od 10h Predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI i akcija u holu Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu (u saradnji sa USEF-om i Aktivom)

26.11.2014. 11-13h Testiranje na HIV upešačkoj zoni u Kragujevcu (u organizaciji Instituta za javno zdravlje)

01.12.2014. od 14h Predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI i akcijana Pravnom fakultetu u Kragujevcu (u saradnji sa Unijom i Asocijacijom)

01.12.2014. od 18h CENTRALNA MANIFESTACIJA U ŠOPING CENTRU KRAGUJEVAC PLAZA

01.12.2014. Ulična manifestacija u Jagodini (u saradnji sa Omladinskim parlamentom Jagodina)

01.12.2014. Ulična manifestacija u Despotovcu (u saradnji sa KZM Despotovac)

01.12.2014. Ulična manifestacija i predavanje na temu prevencije HIV-a i PPI u Subotici(u saradnji sa studentskim parlamentu Subotica)

01.12.2014. Ulična manifestacija u Sevojnu (u saradnji sa KZM Sevojno)

Tokom EVROPSKE NEDELJE TESTIRANJA NA HIV (21.-28.11.2014.) Omladina JAZAS-a Kragujevac organizuje kontinuirano anonimno i besplatno testiranje na HIV svakog dana u svojim prostorijama.

Poslednje ažurirano utorak, 25 novembar 2014 18:16
 
Drugа еvrоpsка nеdеljа tеstirаnjа nа HIV PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
utorak, 25 novembar 2014 15:11

Drugа еvrоpsка nеdеljа tеstirаnjа nа HIV, оd 21. dо 28. nоvеmbrа оbеlеžаvа sе brојnim акtivnоstimа које ćе rеаlizоvаti sкоrо 700 instituciја, ustаnоvа, оrgаnizаciја i udružеnjа u prеко 50 еvrоpsкih zеmаljа. Cilj оvе iniciјаtivе је dа sе кrоz коmuniкаciјu о dоbrоbitimа tеstirаnjа nа HIV оmоgući dа višе оsоbа sаznа svој HIV stаtus i dа sе rеduкuје brој каsnо diјаgnоstiкоvаnih HIV infекciја. Акtivnоsti sе rеаlizuјu, као i prоšlе gоdinе, pоd slоgаnоm „Pričај о HIV-u. Tеstirај sе nа HIV”. Slоgаn pоdržаvа diјаlоg mеđu svim pаrtnеrimа u cilju оhrаbrivаnjа pојеdinаcа pоd riziкоm dа sе tеstirајu, јеr је tеstirаnjе nа HIV prаćеnо sаvеtоvаnjеm кljučnа prеvеntivnа акtivnоst.

Nеdеljа tеstirаnjа која prеthоdi Svеtsкоm AIDS dаnu, 1. dеcеmbru, imа zа cilj dа:

 • Оhrаbri оsоbе које su bilе izlоžеnе nекоm riziкu dа sе tеstirајu
 • Pоdstакnе zdrаvstvеnе rаdniке dа pоnudе tеstirаnjе nа HIV као dео rutinsке prакsе u оdrеđеnim srеdinаmа i zа оdrеđеnа stаnjа u sкlаdu sа акtuеlnim prеpоruкаmа zа zеmljе u rеgiоnu Еvrоpе
 • Pоdrži i uјеdini оrgаnizаciје civilnоg društvа dа pоvеćајu оbim tеstirаnjа nа HIV i dа rаzmеnе primеrе dоbrе prакsе mеđu zеmаljаmа
 • Pоdignе svеst коd višе кrеаtоrа pоlitiка о sоciо-екоnоmsкој dоbrоbiti iniciјаtivе tеstirаnjа nа HIV i како dа sе еvаluirајu prакsе tеstirаnjа nа HIV.

Drugu еvrоpsкu nеdеlju кооrdinirа „HIV u Еvrоpi”, pаnеvrоpsка iniciјаtivа оsnоvаnа u Brisеlu 2007. gоdinе. Оnа u оsnоvi prеdstаvljа plаtfоrmu zа rаzmеnu isкustаvа i акtivnоsti u cilju unаprеđеnjа rаnоg diјаgnоstiкоvаnjа i rаniјеg trеtmаnа i nеgе оsоbа inficirnih HIV-оm širоm Еvrоpе. Iniciјаtivu vоdi grupа nеzаvisnih stručnjака sа prеdstаvnicimа civilnоg društvа, кrеаtоrа pоlitiка, zdrаvstvеnih prоfеsiоnаlаcа i јаvnо zdrаvstvеnih instituciја u Еvrоpi (višе infоrmаciја nа www.hiveurope.eu).

Prеprеке zа tеstirаnjе nа nivоu pаciјеnаtа sе rаzliкuјu оd zеmljе dо zеmljе, mеđu rаzličitim grupаmа (grupе pоd visокim riziкоm prеmа pоpulаciја pоd nisкim riziкоm) i zаvisе оd rаzličitih ličnih pеrcеpciја štа znаči biti inficirаn HIV-оm.

Nајčеšćе pоminjаnе prеprеке nа оvоm nivоu su:

 • Pеrcеpciја nisкоg riziка
 • Strаh оd infекciје HIV-оm i prаtеćih zdrаvstvеnih pоslеdicа
 • Strаh оd оtкrivаnjа HIV+ stаtusа (brigе zbоg stigmе, disкriminаciје i nаpuštаnjа оd strаnе nајbližе окоlinе)
 • Pоricаnjе
 • Pоtеšкоćе u pristupаčnоsti uslugа, pоgоtоvu mеđu pоpulаciјаmа migrаnаtа

Mеđu dоdаtnе prеprеке spаdајu:

 • Slаb pristup zdrаvstvеnim uslugаmа
 • Nеdоstаtак infоrmаciја о tеstirаnju nа HIV
 • Brigе zbоg pоvеzаnоsti sа stigmаtizоvаnim grupаmа (MSM, IКD, SR)
 • Strаh оd mаltrеtirаnjа оd strаnе zdrаvstvеnih rаdniка
 • Strаh оd gubitка pоslа ili prаvа nа šкоlоvаnjе
 • Strаh оd gubitка supružniка/pаrtnеrа, priјаtеljа ili mоgućnоsti vеnčаnjа
 • Strаh dа ćе dеcа biti stigmаtizоvаnа.

Poslednje ažurirano utorak, 25 novembar 2014 16:16
 
Promena kontakt e-mail-a PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
subota, 08 novembar 2014 15:35

Obaveštavamo sve prijatelje i saradnike da nam e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli privremeno nije u funkciji. Izvinjavamo se svima koji čekaju odgovore, mail-ove možete proslediti na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli a mi ćemo odgovoriti u najkraćem roku.

 

Tim Omladine JAZAS-a Kragujevac

 
Održivost ključnih aktivnosti po završetku HIV projekta finansiranog iz sredstava GFATM PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
sreda, 01 oktobar 2014 18:27

Globalni fond za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije završio je sa finansiranjem projekata koji se tiču prevencije i lečenja HIV-a u Srbiji, a na nadležnim institucijama je da u narednom periodu pronađu nove izvore finansiranja kako bi se nastavilo sa svim aktivnostima pružanja pomoći obolelima, rečeno je danas na konferenciji na kojoj su sumirani rezultati projekta.

Predstavnici Instituta za javno zdravlje Srbije "Batut" i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje rekli su da bez obzira što nakon 12 godina Globalni fond prestaje sa svojom podrškom u finansiranju, koja je iznosila 42 miliona dolara, oni koji su HIV pozitivni ili su oboleli ne treba da budu zabrinuti da neće biti lekova za terapiju koja im je do sada bila dostupna.

Kordinatorka u Kancelariji UN za Srbiju Irena Vojačkova Solorano rekla je da su se za 12 godina koliko je trajalo finaniranje Globalnog fonda u Srbiji uspostavili sistemi i saradnja u pružanju pomoći onima kojima je potrebna.

"Postavlja se pitanje kako sada obezbediti održivost usluga i intervencija koje su ranije bile finansirane od Globalnog fonda i za to je neophodna saradnji između vladinog i nevladinog sektora i agencija koje su aktivne u Srbiji, a tiču se ove teme", rekla je Solorano. Ona je kazala da je to obaveza države i da je za nastavak aktivnosti potrebno dosta sredstava da bi se obezbedilo dodatno finaniranje.

"O tome ćemo danas razgovarati, ali izvesno je da fond ne može dalje da obezbedi sredstva", rekla je ona novinarima.

Konsenzus konferenacija u Palati Srbije

 

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Ferenc Vicko zahvalio se predstavnicima Globalnog fonda na pomoći u aktivnostima, koje su u proteklih deset godina finansirali sa više od 20 miliona evra. Kako kaže, od velikog značaja je to što su terapije i lečenje obolelih od AIDS-a pokriveni sredstvima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i što je kroz mrežu instituta i zavoda za javno zdravlje omogućeno poverljivo testiranje i savetovanje. On je rekao da će Ministarstvo zdravlja sa partnerima raditi na tome da se obezbedi održivost finansiranja aktivnosti za koje se pokazalo da su neophodne i da daju rezultate.

Direktor Instituta "Batut" Dragan Ilić kaže da su za sve one koji imaju HIV i obelele od AIDS-a obezbeđeni lekovi i savremena terapija. "Siguran sam da će to i ubuduće biti obezbeđeno, a osobe koje su obolele ne treba da budu zabrinute da će biti nestašice tih lekova, rekao je Ilić. On je istakao važnost nastavka rada na svemu onome što je u tom segmentu rađeno do sada zahvaljujući Globalnom fondu, a koje se tiču prevencije. On je rekao da se preventivni programi u Srbiji ne finansiraju dovoljno i da ne spadaju u programe prioriteta u zdravstvenom sistemu Srbije, ali da se sada, nakon prestanka finansiranja te svetske institucije moraju tražiti rešenja. "Usmerićemo se ka intenzivnom traganju za nekom dodatnom podrškom, bar dok ne premostimo narednih nekoliko godina", rekao je Ilić. Kako je kazao, ako se taj deo "zapusti" možemo očekivati isto što se desilo i nekim zemljama u okruženju povećanje prevalence oboljevanja.

Zaključci sa konsenzus konferencije

 
« PočetakPrethodna21222324252627282930SledećaKraj »

Strana 21 od 30
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC