Follow us

Video klipovi

Imamo 26 gostiju na mreži
Dobrodošli Volonterski kutak Vršnjačka edukacija
Vršnjačka edukacija PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
petak, 03 jun 2011 01:27

Vršnjačko obrazovanje je proces u kojem mladi ljudi usvajaju znanja o određenoj temi kroz predavanja i stiču veštine daljeg prenošenja usvojenog znanja svojim vršnjacima (bilo po godinama, profesiji ili nečemu drugom) kroz radioničarski rad.

 

Vršnjačka edukacija je veoma važna jer omogućava da se informacije od značaja za njih, mladi ljudi upravo dobijaju od mladih ljudi koji su posebno obučeni. Osnovna pretpostavka je da će mladi ljudi radije prihvatiti informacije i savet od svojih vršnjaka nego od doktora, profesora, nastavnika i roditelja. Da bi ceo sistem vršnjčke edukacije funkcionisao vršnjački edukator ima osnovnu i ključnu ulogu. Prava informacija, na pravi način data omogućava da se lakše usvoji i implementira u ponašanje a naš krajnji cilj je promena pomanašanja. Zbog toga vršnjčki edukator mora da prođe posebnu obuku i trening kako bi mogao efikasno da obavlja svoju ulogu. Na treningu vršnjčkih edukatora pored važnih tema koje obrađuju na različite načine od predavanja, preko tematskih diskusija, prezentacija i radionica vršnjčki edukatori tokom trajanja trening izgrađuju i veštine prenošenja informacija. Tokom trajanja treninga polaznici bivaju upoznati sa osnovnim tematskim znanjem kroz predavanja i diskusije koje vode eminentni stručnjaci iz tih oblasti. Sama predavanja i diskusije imaju za cilj da upoznaju buduće edukatore sa temama i obezbede ih informacijama koje će oni kroz svoj dalji rad disperzovati. Pored predavanja sa trenerima polaznici prolaze rad kroz radionice specijalno dizajnirane da prodube diskusije i teme sa predavanja prenesu u realne situacije i parametre i aktivnosti izgradnje veština koje su potrebne jednom edukatoru. Tokom trajanja treninga polaznici će imati šansu da učestvuju aktivno, uče, i pomognu učenje drugih, da sami preuzmu odgovornost i probaju da vode radionice a na kraju od njih se zahteva da polože test znanja vezanih za teme obrađivane tokom edukacije. Skup ocena sa testa i celokupnog zalaganja tokom trajanja treninga kao i razgovori sa trenerima doprineće unapređenju polaznika u vršnjačke edukatore. Vršnjački edukator će biti svako ko ispuni uslove i pokaže želju za aktivnim društvenim radom.

 

Biti vršnjački edukator je čast i privilegija i nosi veliku odgovornost. Odgovornost za svoje dalje usavršavanje i napredovanje i prema mladim ljudima kojima se te informacije prenose. Ako u svojoj mikro sredini svaki vršnjački edukator napravi malu promenu, u razmišljanju, u mogućnostima dobijanja i informacija mi smo napravili pomak i uspeh a skup više malih pomaka dovodi do promene, a to je naš krajnji cilj.

 

Mi se bavimo vršnjačkom edukacijom na temu HIV/side, polno prenosivih bolesti, reproduktivnog zdravlja, kao i na temu bolesti zavisnosti.

 
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC