Follow us

Video klipovi

Imamo 35 gostiju na mreži
Dobrodošli Projekti Prevencija, ne sanacija
Prevencija, ne sanacija PDF Štampa El. pošta
utorak, 30 januar 2018 11:41

Donator: Evropska Unija

Primarni primalac: Trag fondacija “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“

Trajanje projekta: novembar 2017. - oktobar 2018. godine

Trenutno je na nivou Kragujevca problematika HIV infekcije prepoznata kroz Lokalni akcioni plan za mlade 2015-2019, Strategiju socijalne zaštite grada Kragujevca 2015-2018, kao i kroz Strategiju zdravstvene zaštite grada Kragujevca, koja je trenutno u izradi.

Postojeći HIV preventivni programi u gradu sveli su se na vršnjačke eduakcije u srednjim školama i na fakultetima (više desetina predavanja koje je samostalno organizovala Omladina JAZAS-a Kragujevac, a dodatno koje su sprovedene od IZJZ Kg i DZ Kg – Savetovališta za mlade), kao i dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV i hepatitse (tokom 2016. godine u Kragujevcu je urađeno više od 350 testiranja na HIV, od čega je oko 200 uradila Omladina JAZAS-a Kragujevac na terenu) koje sprovode Omladina JAZAS-a Kragujevac i Institut za javno zdravlje Kragujevac.

Program zamene igala sa intravenskim korisnicima je u potpunosti ugašen u Kragujevcu nakon prestanka podrške GFATM. Mladi u riziku su posebna kategorija ka kojoj preventivni rad izostaje. Takođe, usled nepostojanja kontinuirane edukacije MSM populacije, izvesno je ubrzanje HIV infekcije među MSM (aktuelnim epidemiološki podaci za 2016. godinu potvrđuju ovu tvrdnju).

Lokalna samouprava svojim delovanjem trebalo bi da prepozna ovaj problem i u svom budžetu, ali i delovanju prepozna potrebe, kako bi se programi smanjenja štete i senzitivizacija ugroženih grupa unapredili i funkionisali. Akcijom javnog zagovaranja ka gradskoj upravi rešavamo problem, tako što bi se pokrenuo zdravstveni hub koji bi sa postojećim resursima mogao da funkcioniše i doprinosi senzitivizaciji mladih u riziku i smanjenjem štete.

Poslednje ažurirano utorak, 30 januar 2018 11:46
 
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC