Follow us

Video klipovi

Imamo 54 gostiju na mreži
Dobrodošli Projekti
Prevencija, ne sanacija PDF Štampa El. pošta
utorak, 30 januar 2018 11:41

Donator: Evropska Unija

Primarni primalac: Trag fondacija “Glas zajednica o EU integracijama: Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika“

Trajanje projekta: novembar 2017. - oktobar 2018. godine

Trenutno je na nivou Kragujevca problematika HIV infekcije prepoznata kroz Lokalni akcioni plan za mlade 2015-2019, Strategiju socijalne zaštite grada Kragujevca 2015-2018, kao i kroz Strategiju zdravstvene zaštite grada Kragujevca, koja je trenutno u izradi.

Postojeći HIV preventivni programi u gradu sveli su se na vršnjačke eduakcije u srednjim školama i na fakultetima (više desetina predavanja koje je samostalno organizovala Omladina JAZAS-a Kragujevac, a dodatno koje su sprovedene od IZJZ Kg i DZ Kg – Savetovališta za mlade), kao i dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV i hepatitse (tokom 2016. godine u Kragujevcu je urađeno više od 350 testiranja na HIV, od čega je oko 200 uradila Omladina JAZAS-a Kragujevac na terenu) koje sprovode Omladina JAZAS-a Kragujevac i Institut za javno zdravlje Kragujevac.

Program zamene igala sa intravenskim korisnicima je u potpunosti ugašen u Kragujevcu nakon prestanka podrške GFATM. Mladi u riziku su posebna kategorija ka kojoj preventivni rad izostaje. Takođe, usled nepostojanja kontinuirane edukacije MSM populacije, izvesno je ubrzanje HIV infekcije među MSM (aktuelnim epidemiološki podaci za 2016. godinu potvrđuju ovu tvrdnju).

Lokalna samouprava svojim delovanjem trebalo bi da prepozna ovaj problem i u svom budžetu, ali i delovanju prepozna potrebe, kako bi se programi smanjenja štete i senzitivizacija ugroženih grupa unapredili i funkionisali. Akcijom javnog zagovaranja ka gradskoj upravi rešavamo problem, tako što bi se pokrenuo zdravstveni hub koji bi sa postojećim resursima mogao da funkcioniše i doprinosi senzitivizaciji mladih u riziku i smanjenjem štete.

Poslednje ažurirano utorak, 30 januar 2018 11:46
 
Mural mladosti PDF Štampa El. pošta
utorak, 22 avgust 2017 08:44

Donator: Ministarstvo omladine i sporta - Resurs centar Sunce

Primarni primalac: Omladina JAZAS-a Kragujevac

Trajanje projekta: avgust 2017. - oktobar 2017. godine

Cilj projekta je da podstakne prvi kontakt mladih i omladinskih organizacija (KZM i omladinske organizacije) kako bi se povećala mobilnost mladih u Kragujevcu i okolini. Iako KZM i omladinski sektor imaju redovan sadržaj, mladi ne nalaze put do njih. Na ovaj način objekat će biti uređen i atraktivan za mlade, privući će veći broj aktivista u organizacije koje koriste KZM prostorije. Kroz promociju i veče društvenih igara ćemo takođe privući mlade korisnike.

Rezultat projekta je mural na zidu I tehničke škole koji će biti privlačan mladima, koji prihvataju različitost i slobodu. Biće raspisan konkurs za idejno rešenje, kako urediti manji deo pešačke zone na temu “Mural mladosti”. Na osnovu pristiglih predloga, biće odabran najadekvatniji mural, koji bi predstavljao mlade. Takođe, kroz planirane aktivnosti kasnije ćemo pozvati mlade na druženja i promocije u našim udruženjima.

Koordinatorka projekta: Milica Jovanović, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Poslednje ažurirano petak, 06 oktobar 2017 08:03
 
Volonterizam: Prava i odgovornosti PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 15 jun 2017 20:21

Donator: Ministarstvo omladine i sporta

Primarni primalac: Omladina JAZAS-a Kragujevac

Partneri: Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Mladi istraživači Srbije, Omladina JAZAS-a Novi Sad, Omladina JAZAS-a Požarevac, Timočki omladinski centar

Trajanje projekta: jul 2017. - januar 2018. godine

Projekat ima za cilj unapređenje sistema volontiranja mladih u Srbiji delujući na tri osnovna nivoa: prvi nivo ka mladima kroz povećanje broja kvalitetnih programa za volontiranje mladih na lokalu i uključivanje u program omladinskog rada; drugi nivo ka OCD kroz unapređenje oblasti volonterskog menadžmenta putem obuke i mentorstva;

treći nivo ka donosiocima odluka kroz zagovaranje za sistemska rešenja u oblasti priznavanja volonterskog rada u Kragujevcu.

Kroz sveobuhvatni pristup i diverzifikovane ciljne grupe, efekti su vidljivi na kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom roku: kroz unapređenja znanja i veština svih ciljnih grupa do implementacije procedura i razvijanja mehanizama prepoznavanja i vrednovanja volonterskog rada.

Koordinatorka projekta: Jelena Milanović, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Poslednje ažurirano sreda, 20 decembar 2017 11:32
 
PrevenTIM – program primarne prevencije HIV infekcije i PPI PDF Štampa El. pošta
petak, 02 jun 2017 09:39

Donator: Grad Kragujevac - Gradska uprava za vanprivredu

Primarni primalac: Omladina JAZAS-a Kragujevac

Trajanje projekta: jun 2017. - decembar 2017. godine

Projekat je usmeren na očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih, smanjivanje rizika i promovisanje zdravih stilova života kroz unapređenje programa promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja kod mladih sa teritorije Kragujevca.

Implementacija projekta podrazumeva petodnevnu obuku za vršnjačke edukatore za HIV/AIDS i polno prenosive infekcije (PPI) za 16 srednjoškolaca sa teritorije Kragujevca. Vršnjački edukatori bi zatim postali nosioci preventivnih aktivnosti, odnosno organizatori edukacija i javnih događaja sa akcentom na prevenciju.

Krajnji efekti:

 

  • Unapređen kvalitet preventivnih programa i očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih;
  • Razvijena svest mladih o značaju prevencije i povećan broj mladih koji praktikuju bezbedne, sigurne i zdrave stilove života
Koordinatorka projekta: Jelena Milanović, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Poslednje ažurirano petak, 02 jun 2017 09:47
 
Žene, mladi i reproduktivno zdravlje PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 06 april 2017 13:10

Donator: Grad Kragujevac - Gradska uprava za socijalnu i zdravstvenu zaštitu

Primarni primalac: Omladina JAZAS-a Kragujevac

Trajanje projekta: april 2017. - decembar 2017. godine

Projekat je usmeren na podizanje stepena dostupnosti preventivnih usluga vezanih za reproduktivno zdravlje mladih, mladih osoba sa invaliditetom, žena na seoskom području kao i grupama pod povećanim rizikom od HIV infekcije, putem jačanja međusektorske saradnje i kroz unapređenje kvaliteta postojećih i razvoja novih usluga.

Projekat ima za cilj promociju prevencije i očuvanje reproduktivnog zdravlja. Kroz realizaciju projekta želimo da dopremo do grupa pod povećanim rizikom od HIV infekcije: mladi u riziku, MSM populacija i SR populacija. Projekat je nastavak na prošlogodišnji "Preventivni program HIV infekcije u Kragujevcu", proširen temama HPV, hepatitis C, kao i većim naglaskom na žene iz seoskih područja, kao i mlade osobe sa invaliditetom.

Efekti koji proizilaze realizacijom projekta su:

- Povećana svest mladih i opšte javnosti o značaju prevencije i testiranja.

- Veći broj mladih opšte populacije, mladih OSI i žena se odgovorno odnosi prema svom zdravlju sa naglaskom na reproduktivno zdravlje.

- Mladi opšte populacije, mlade OSI i žene su informisani o dostupnim resursima na lokalu.

- Mladi aktivno koriste usluge Savetovališta za mlade i Studentske poliklinike.

- Mladi, kao i žene, su osvestili svoja uverenja i stavove o HIV+ osobama.

- Smanjenje diskriminacije kako HIV+ osoba tako i osoba sa invaliditetom koja proizilaze iz neznanja.

Koordinatorka projekta: Maja Veselinović, Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Poslednje ažurirano petak, 07 april 2017 19:15
 
« PočetakPrethodna123SledećaKraj »

Strana 1 od 3
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC