Follow us

Video klipovi

Imamo 25 gostiju na mreži
HIV-sida PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
subota, 28 maj 2011 08:41

HIV je skraćenica za:

Humano                                                                                               

Imunodeficijentni

Virus

Infekcija HIV-om (virusom humane imunodeficijencije), sa ili bez klinički ispoljenih manifestacija je infekcija koja obično godinama protiče bez ikakvih subjektivnih tegoba i znakova bolesti.

Od momenta infekcije zaražena osoba pa do kraja svog života postaje nosilac virusa i potencijalni izvor zaraze. Prilikom ulaska u organizam virus se vezuje za takozvane pomoćničke T limfocite koji predstavljaju osnovu odbrambenog sistema organizma. Kada jednom uđe u T-pomoćničku ćeliju HIV preuzima kontrolu nad njom i počinje da se replicira (razmnožava). U toku ovog procesa, koji traje nekolio dana, inficirana T-pomoćnička ćelija umire. Novo proizvedeni virusi zatim traže novu T-pomoćničku ćeliju da je zaraze i ponove čitav proces. Na taj način vremenom dolazi do smanjenja broja pomoćničkih T limfocita i samim tim pada odbrambene sposobnosti organizma.

HIV se prenosi:


- nezaštićenim seksualnim odnosom saHIV+ osobom ( vaginalni, oralni i analni  )

- preko zaražene krvi ili krvnih derivata (najčešće kod intra-venskog uzimanja narkotika )
- sa inficirane majke na dete ( u toku trudnoće, porođaja ili prilikom dojenja )

 

HIV se nalazi u svim telesnim tečnostima i tkivima zaražene osobe. Svaka osoba koja u sobi nosi ovaj virus je potencijalni prenosilac zaraze. Medjutim, samo u krvi ( uključujući i menstrualnu ), spermi, vaginalnom sekteru i majčinom mleku virusa ima u dovoljnoj koncentraciji da izazove infekciju. Danas se smatra da suze, pljuvačka i znoj sadrže manje od minimalne koncentracije virusa koja je potrebna da bi se zaraza izazvala.

Prema HIV-u postoji opšta osetljivost, bez obzira na uzrast, pol ili rasu. Veliki rizik postoji za osobe koje se rizično ponašaju, a pod rizičnim ponašanjem se podrazumeva:

Kada se ne koristi kondom pri svakom polnom kontaktu, kada se često menjaju seksualni partneri, kada postoji sklonost ka vezama “za jednu noć”, kada se stupa u seksualne odnose pod uticajem alkohola ili droge, kada se koristi zajednički pribor za pripremanje i ubrizgavanje droge, kada se bez zaštite dolazi u dodir sa ljudskom krvlju i sekretima.

 

HIV se ne prenosi:


-rukovanjem

-poljupcem

-korišćenjem istih prostorija ( stan, kancelarija, škola, javni toalet )

-spavanjem u istom krevetu

-grljenjem

-korišćenjem istog kupatila, peskira

-ubodom insekata

- plivanjem u bazenu

 

SIDA (na francuskom Syndrome d'Immunodeficience Acquise) ili AIDS (na engleskom Acquired Immune Deficiency Syndrome) znači na našem jeziku, sindrom stečenog gubitka sposobnosti imunološke odbrane organizma. Ovaj skup simptoma i znakova oboljenja ne mora da se ispoljava uvek u punom obimu. U nekim slučajevima ispoljavaju se samo jedan (na primer, slabljenje tj. gubitak na težini), a u nekim slučajevima više njih (zapaljenje pluća, gubitak na težini, otok limfnih žlezda, pojava tumora na koži i unutrašnjim organima i drugi). Stečeni gubitak sposobnosti imunološke odbrane označava da je neki uzročnik onemogućio imuni sistem da se efikasno brani i da savlada invaziju mikrobioloških činioca koji, po pravilu, u zdravih ljudi ne dovode do ispoljavanja oboljenja.

AIDS ili SIDA je poslednji i najteži stadijum infekcije virusom humane imunodeficijencije. Od momenta infekcije pa do razvoja AIDS-a u proseku može proteći 7-11 godina. Da bi se stadijum HIV infekcije mogao nazvati Sidom potrebno je da broj T pomoćničkih limfocita padne ispod 200 na kubni milimetar. U tom momentu organizam je toliko slab da to koriste razni mikroorganizmi koji po pravilu ne izazivaju oboljenja u zdravih, mladih osoba napadajući ga i izazivajući takozvane oportunističke infekcije (te infekcije se zovu oportunističke jer ih uzrokuju organizmi koji ne mogu da štete zdravom imunom sistemu ljudi pa uzimaju mogućnost take the "opportunity" da napreduju kod ljudi koji žive sa HIV-om). U suštini AIDS karakteriše pojava oboljenja od strane različitih organa (vidi tabelu dole ) koja na kraju dovode do fatalnog ishoda.

 

Sistem

Primeri infekcije/tumora

Respiratorni sistem

Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP), Tuberkuloza (TB), Kapošijev Sarkom (KS)

Gastro-intestinalni trakt

Cryptosporidioza, Kandida, Cytomegolavirus (CMV), Isosporiaza, Kapošijev Sarkom

Centralni/periferni nervni sistem

Cytomegolavirus, Toxoplasmoza, Cryptococcosa, Non-Hočkin lymphom, Varicella Zoster, Herpes simplex

Koža

Herpes simplex, Kapošijev sarkom, Varicella Zoster

 

Testiranje na HIV

 

DA LI SE TESTIRATI ILI NE?


Pre nego što odlučite da se testirate postavite sebi ovih nekoliko pitanja koja mogu biti od pomoći:

Kolika je verovatnoća da sam se zarazio/la, odnosno, da li sam do sada:
a) imao/la makar i jedan seksualni odnos bez kondoma?
b) imao/la seksualne odnose sa velikim brojem partnera ili sa osobom koja je imala seksualne odnose sa velikim brojem partnera?
c) imao/la seksualne odneose pod uticajem alkohola i/ili droge?
d) imao/la seksualne odnose sa osobom koja ubrizgava drogu u venu?
e) razmenjivao/la igle ili pribor za pripremanje i uzimanje droge intravenski?

Ako je vaš odgovor na neko od ovih pitanja DA, već postoje razlozi za testiranje.

KADA URADITI TEST NA HIV DA BI BILI POTPUNO SIGURNI U TAČNOST REZULTATA?

 

Anititela koja test traži u krvi se ne pojavljuju sat, dva ili dan nakon infekcije u potrebnoj količini da bi ih test uočio. Obično im je potrebno šest do osam nedelja i ovaj vremenski period, od trenutka kada se infekcija dogodila do pojave dovoljne količine specifičnih anititela se zove 'period prozora'.

U tom periodu rezultat testa može biti negativan čak i ako infekcija postoji (lažno negativan rezultat), pa je zato za većinu testova za otkrivanje antitela na HIV potrebno da prođe dva do tri meseca (od poslednje prilike kada se infekcija mogla dogoditi).

Test treba ponoviti i posle šest meseci!

DA LI JE CELA PROCEDURA TESTIRANJA POVERLJIVA?


Tri najvažnija pravila, koja se ne smeju narušiti u procesu savetovanja i testiranja jesu: dobrovoljnost, poverljivost i anonimnost.

Dobrovoljnost podrazumeva da je odluka da se testirate zaista vaša i da se bez vaše saglasnosti test ne sme uraditi.

Poverljivost podrazumeva prisan, poverljiv i iskren razgovor između Vas i savetnika, koji ima za cilj savladavanje straha i stresa, a zatim donošenje dobre lične odluke u vezi sa testiranjem na HIV.
Poverljivost znači da sve što kažete kao klijent ostaje između vas i savetnika i nikada neće doći do treće osobe.

Anonimnost podrazumeva da se ne morate predstaviti punim imenom i prezimenom, ako to ne želite, i da vam za testiranje nije potrebna bilo kakva zvanična medicinska ili neka druga dokumentacija.

U toku savetovanja možete o svemu otvreno razgovarati, postavljati pitanja, govoriti o svojim dilemama, strahovima i brigama.

KAKO SE TEST RADI?

 

Najčešća metoda je da se uzme mali uzorak krvi iz vene na ruci (iz pregiba lakatnog zgloba).
Ta se krv zatim šalje na potrebnu analizu.

KOJI SE TESTOVI NAJČEŠĆE KORISTE?


Najčešće se koristi osnovni ELISA test kojim se otkrivaju specifična antitela u krvi, ukoliko postoji HIV infekcija. Mogu se koristiti i drugi testovi kao npr. Western Blot koji traži virusne proteine.

Postoje i testovi kojima se otkriva sama struktura virusa (npr. PCR) i to već posle 10 do 15 dana od kada se infekcija dogodila, ali se takvi testovi ne koriste često za rutinska testiranja.

Važno je znati da tzv. brzi testovi koji se mogu kupiti u apotekama nisu za kućnu upotrebu i da ih nikako ne treba koristiti za samotestiranje zato što nisu dovoljno precizni i zato što je svakoj osobi neophodna podrška u trenutku kada saznaje rezultat.

KOLIKO DUGO SE ČEKA NA REZULTAT?
Rezultati testa čekaju se jedan do nekoliko dana u zavisnosti od institucije gde se test radi

KAKO SE REZULTAT SAOPŠTAVA I DAJE?


Rezultat se uvek saopštava lično i daje lično, nikada telefonom ili nekoj drugoj osobi.
U dalje savetovanje se, uz vašu saglasnost, može uključiti osoba koju vi izaberete kao svoju podršku.

KAKAV MOŽE BITI REZULTAT TESTA?


Rezultat testa može biti:
• Reaktivan (ili pozitivan tj. seropozitivan)
• Nereaktivan (ili negativan tj. seronegativan)

Pozitivan rezultat znači da je organizam proizveo antitela na HIV, da su ona potom pronađena u krvi i da infekcija postoji.
Pozitivan rezultat se uvek mora još jednom proveriti drugom vrstom testa (Western Blot testom)

Negativan rezultat znači da antitela na HIV nisu pronađena u krvi.

Još preciznije: to znači da, u koliko su ispoštovani svi kriterijumi vezani za vreme koje mora proći od poslednje prilike kada se infekcija mogla dogoditi ('period prozora'), HIV infekcija ne postoji.

BEZ OBZIRA NA ISHOD TESTA, ZAPAMTITE: TESTIRANJE NA HIV NIJE PREVENCIJA


I u jednom i u drugom slučaju veoma je važno upražnjavati bezbedan seks (seks sa kondomom) sa svim partnerima, a ukoliko se koriste igle ili špricevi za ubrizgavanje droge, oni se ne smeju međusobno razmenjivati.

Već danas promenite ponašanje za svoju sigurnost.

 

Ustanova na  teritoriji grada Kragujevca u kojoj se može obaviti testiranje na HIV :

Institut  za javno zdravlje Kragujevac

Ulica Nikole Pašića 1

(ulaz preko puta vatrogasnog doma)

 

Terapija


Lečenje AIDS- a je dugotrajno i veoma skupo. Važno je istaći da se od AIDS- a ne mođe izlečiti, nego se terapijom samo produžava život osobi koja je HIV pozitivna ili obolela od AIDS- a tj održava se broj pomoćničkih T limfocita blizu normale što duže.

Zaštita

 

Opasnost od infekcije HIV-om pri medicinskim intervencijama svedena je na minimum i gotovo je potpuno eliminisana ( transfuzija krvi i krvnih produkata, transplantacija organa i delova tkiva, veštačka oplodnja ). Svaki dobrovoljni davalac krvi, tkiva i organa za transplantaciju ili sperme, obavezno se testira na HIV. U pogledu seksa, jedini potpuno siguran način zaštite jeste uzdržavanje od seksualnih odnosa. Ali i  razumnim ponašanjem u izboru partnera i upotrebom kondoma pri svakom seksualnom odnosu ovaj rizik gotovo i da ne postoji.


Kondom- kupujte ga samo u apoteci
- proverite rok trajanja
- na dobrom kondomu uvek piše da je elektronski testiran
- čuvajte ga dalje od izvora toplote
- ne nosite ga u dzepu ili novčaniku duže od 24 sata ( toplota tela ga oštećuje )

VAŽNO!!!

- kondom ne premazujte uljem, kremom ili vazelinom – oštećuju ga
- ne cinite to ni sa penisom pri stavljanju kondoma- moze se desiti da spadne
- ne koristite dva puta isti kondom
- pri analnom seksu koristite deblje kondome

Poslednje ažurirano četvrtak, 21 januar 2016 19:46
 
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC