Follow us

Video klipovi

Imamo 26 gostiju na mreži
Dobrodošli Održano KOMS savetovanje #KOMSavetovanje
Održano KOMS savetovanje #KOMSavetovanje PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 30 oktobar 2017 10:55

Krovna organizacija mladih Srbije realizovala je nacionalno savetovanje organizacija članica i potencijalnh članica u Vrnjačkoj Banji u periodu od 27. do 29. oktobra 2017. godine.

Nacionalno savetovanje od izuzetne je važnosti jer se na taj način koriste interni resursi mreže i unapređuje saradnja na više polja. Savetovanje ima za cilj da okupljanje većeg broja subjekata omladinske politike, kako bi se zajednički planirali strateški prioriteti KOMS-a, kao i odgovornija i održiva briga o mladima.

Predstavnici Omladine JAZAS-a Kragujevac aktivno su učestvovali na radionicama Minimum standarda u konzumaciji i promociji alkohola u omladinskim aktivnostima (podsećamo na nedavno održanu regionalnu tribinu Uzdravlje u Kragujevcu), zatim Aktivno zagovaranje i učešće u razvoju politika za mlade, Jačanje institucionalnog okvira za aktivno učešće mladih, Jačanje organizacionih i promotivnih kapaciteta KOMS-a, kao i na radionici Strategija komunikacije.

Zaključci i preporuke kojima smo doprineli biće uvršćeni u predloge Skupštini KOMS-a za unapređenje rada.

Krovna organizacija mladih Srbije predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 97 organizacija članice (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije. Omladina JAZAS-a Kragujevac učestvovala je u formiranju mreže 2011. godine.

 
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC