Follow us

Video klipovi

Imamo 17 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Održana prva obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
utorak, 27 februar 2018 08:57

U Vršcu je od 23. do 25. februara održana prva obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije. Učesnici treninga su bili predstavnici 5 jedinica lokalne samouprave među kojima su bile predstavnice Omladine JAZAS-a Kragujevac, Jelena Milanović i Kancelarije za mlade Kragujevac, Marija Đoković.

Slika preuzeta sa www.transformator.bos.rs

Prva obuka je organizovana na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se budući lokalni koordinatori/ke na samom početku upoznali sa metodologijom, primenom strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou, mogućnostima za prilagođavanje takvog modela u njihovoj lokalnoj zajednici. Druga obuka će biti realizovana na temu pisanja javnih politika i javnog zagovaranja. Nakon toga će 10 lokalnih koordinatora sve naučeno preneti u svojim opštinama/gradovima kroz lokalne info sesije, a nakon toga realizovati lokalne inicijative.

Ideja je da se kroz strukturirani dijalog omogući svakoj mladoj osobi da se uključi u proces donošenja odluka o mladima i aktivno utiče na lokalnu zajednicu u kojoj živi. Proces strukturiranog dijaloga ne može biti uspešan bez širokih konsultacija mladih i donosioca odluka u manjim, lokalnim sredinama. Cilj je da se pilotira model strukturiranog dijaloga u 5 lokalnih zajednica, koji će kasnije biti korišćen za implementaciju na nacionalnom nivou.

Galeriju fotografija pogledajte na ovom linku.

 
Omladina JAZAS-a Kragujevac učestvovala na Javnoj raspravi o predloženim prioritetima u okviru ReLOaD programa PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 26 februar 2018 12:20

ReLOaD je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to u Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom tri godine cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama. Odabrano je 5 jedinica lokalne samouprave (JLS) sa kojima će se realizovati aktivnosti u Srbiji i to su (abecednim redom): Dimitrovgrad, Čačak, Kragujevac, Paraćin i Šabac.

Omladina JAZAS-a Kragujevac učestvovala je na javnoj raspravi o predloženim prioritetima u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u utorak, 13. februara. Pored OJKG na javnoj raspravi učestvovalo je više od 30 organizacija civilnog društva iz Kragujevca.

Kako trenutno, pored Nacionalne strategije za mlade 2015-2025, nijedan dokument ne prepoznaje važnost HIV preventivnih programa, OJKG najviše pažnje u toku javne rasprave posvetila je prezentaciji aktuelnog procesa izrade Nacionalne strategije za HIV/AIDS, kao i neophodnosti njenog spuštanja na lokalni nivo, naročito u oblasti mladih, a čije programe bi mogao podržati ReLOaD program.

Javna rasprava trajala je oko 2 časa, a rezultirala konkretnim konkursom za finansiranje prioriteta u Kragujevcu, koji se nalazi na sajtu Grada Kragujevca.

 
Održana Laboratorija omladinskog rada - LabOR 2018 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 19 februar 2018 09:50

U ponedeljak, 12.02.2018. održana je konferencija pod nazivom "Laboratorija omladinskog rada - LABOR 2018." u Domu omladine Beograd, sa ciljem da se različitim institucijama i akterima na nacionalnom i lokalnom nivou predstavi značaj osiguranja kvaliteta omladinskog rada.

Konferenciju je otvorio Darko Stanić, Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta, koji je istakao da MOS veliki značaj daje omladinskom radu i direktnom radu sa mladima na razvoju njihovih kapaciteta u prevazilaženju izazova i razvoju ličnih potencijala. Takođe je napomenuo da je najznačajniji partner Ministarstvu u profesionalizaciji i standardizaciji omladinskog rada i stvaranju uslova za veće vrednovanje omladinskog rada upravo NAPOR.

Omladina JAZAS-a Kragujevac na konferenciji predstavila je standard 3 - Dobrovoljno i aktivno učešće mladih. Predstavnici organizacije, Milica Jovanović i Lazar Đoković, razgovarali su sa donatorima i učesnicima konferencije o načinima na koji omladinski rad podstiče aktivno uključivanje mladih u društvo. Naročito su naglašeni pravo na izbor mladih osoba, pravo na ravnopravno učešće, pravo na učestvovanje u donošenje odluka, kao i pravo na informisanje mladih.

Nakon upoznavanja sa standardima usledila je panel diskusija na kojoj su učestvovale Bojana Perović, Savetnica u Ministarstvu omladine i sporta i Violeta Stanković, Predsednica upravnog odbora NAPOR. Učesnice panela su istakle značaj podrške različitih institucija na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou za razvoj i prepoznavanje omladinskog rada. Učesnici konferencije, predstavnici NAPOR organizacija članica istakli su neke od izazova sa kojima se susreću u svom radu, od kojih se naročito izdvojo nedostatak interesovanja medija i šire javnosti za programe koje sprovode sa mladima i za njih. Predstavnici institucija su imali priliku da podele svoje utiske nakon upoznavanja sa standardima kvaliteta omladinskog rada i ponudli sa svoje strane različite mogućnosti koje su otvorene organizacijama mladih i za mlade.

Galeriju fotografija pogledajte na ovom linku.

 
Omladinski rad kao faktor društvenih promena PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
sreda, 07 februar 2018 11:09

Omladinski rad (engl. youth work) predstavalja stručni, pedagoški rad sa mladima koji se odvija izvan sistema formalnog obrazovanja, tj. u okviru slobodnog vremena mladih, i u koji se mladi uključuju na dobrovoljnoj osnovi.

Omladinski rad predstavlja planiran i kontinuiran proces obrazovnog karaktera, kreiran sa svrhom pružanja podrške mladima u procesu osamostaljivanja.

U okviru projekta "Omladinski rad izvan okvira", NAPOR je kreirao kampanju za prepoznavanje omladinskog rada kao faktora društvenih promena.

Omladina JAZAS-a Kragujevac, kao organizacija koja sprovodi omladinski rad na lokalu, učestvuje u kampanji.

Razvoj, iskustvo, inicijativa, prijateljstvo, zabava, mobilnost, promišljanje i inovativnost samo su neki od pojmova koji Jelenu Milanović, omladinsku radnicu u Omladini JAZAS-a Kragujevac asociraju na omladinski rad. Za nju je to takođe i životni sastojak koji postavlja nove izazove, koji harmonizuje i inspiriše, pa zato omladinski rad vidi kao svojevrstan „lepak“ koji povezuje različite stvari.

Kompletnu Jeleninu priču pročitajte na ovom linku.

 

 

Tragajući za mestom gde pripada, gde slobodno može da iznese svoje stavove i deli vrednosti sa drugima, gde u isto vreme uči i zabavlja se, Milica Jovanović je pre dve godine pronašla Omladinu JAZAS-a Kragujevac, organizaciju u kojoj i danas volontira. Zahvalnost za upoznavanje sa programom omladinskog rada duguje Luki, prijatelju koji je sa njom još od srednje škole maštao da menjaju svet nabolje i koji je motivisao da se uključi u aktivnosti organizacije.

Kompletnu Miličinu priču pročitajte na ovom linku.

 

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova za osiguranje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada u cilju razvoja potencijala mladih i omladinskih radnika/ca, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva. Vizija je da svaka mlada osoba ima svog omladinskog radnika/cu.

Poslednje ažurirano sreda, 07 februar 2018 11:34
 
Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе 2018 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
nedelja, 28 januar 2018 09:58

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе sе оbеlеžаvа оd 28. јаnuаrа dо 3. fеbruаrа 2018. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје. Prvа Еvrоpsка nеdеljа оbеlеžеnа је 2007. gоdinе pоslе intеrvеnciје Intеrеsnе grupе zа rак grlićа mаtеricе каdа је Sаvеt Еvrоpе dоnео prеpоruке о zаpоčinjаnju Каmpаnjе i оbеlеžеvаnju Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе. Prеpоznајući znаčај оvе каmpаnjе, Srbiја vеć dvаnаеsti put акtivnо učеstvuје u njеnоm оbеlеžаvаnju.

Оsnоvnа pоruка svim žеnаmа је dа је rак grlićа mаtеricе mаlignа bоlеst која sе mоžе sprеčiti. „STОP RАКU GRLIĆА MАTЕRICЕ” је slоgаn којi ćе оbеlеžiti pоtrеbu dа јоš јеdnоm аpеluјеmо nа nаšе sеstrе, mајке, ćеrке, priјаtеljicе dа u Еvrоpsкој nеdеlji prеvеnciје rака grlićа mаtеricе rаzmišljајu о svоm rеprоduкtivnоm zdrаvlju, i dа u tокu gоdinе оdvоје dаn каdа ćе pоsеtiti svоg lекаrа i isкоristiti nекu оd dоstupnih mоgućnоsti prеvеnciје.

Rак grlićа mаtеricе, dužе оd dеcеniје, prеdstаvljа оzbiljаn јаvnоzdrаvstvеni prоblеm u Srbiјi. U nаšој zеmlji 2014. gоdinе rеgistrоvаnе su 1122 nоvооbоlеlе žеnе оd rака grlićа mаtеricе, dок 415 žеnа izgubi živоt оd оvе vrstе rака, zа којu sа sigurnоšću znаmо dа pripаdа grupi nајprеvеntаbilniјih. Nаrоčitо zаbrinjаvа činjеnicа dа sе Srbiја i dаljе nаlаzi u grupi еvrоpsкih zеmаljа sа nајvišim stоpаmа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе.

Каdа је rеč о оbоlеvаnju оd rака grlićа mаtеricе, Srbiја sе nаlаzi nа čеtvrtоm mеstu u Еvrоpi, pоslе Rumuniје, Litvаniје i Bugаrsке. Nаžаlоst, nаšа zеmljа sе pо umirаnju оd оvе vrstе rака коd žеnа, nаlаzi nа trеćеm mеstu u Еvrоpi, оdmаh pоslе Rumuniје i Mоldаviје.

Nајеfiкаsniја mеrа primаrnе prеvеnciје је imunizаciја prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа. Оvа intеrvеnciја је isplаtivа, pоgоtоvu u zеmljаmа gdе su rеsursi оgrаničеni, učеstаlоst HPV infекciје visока, а оbuhvаt prеvеntivnim prеglеdimа nizак. Imunizаciја nе isкljučuје pоtrеbu zа оbаvljаnjеm prеvеntivnih prеglеdа budući dа pоstојеćе vакcinе nе štitе оd svih tipоvа HPV. Vаžnо је znаti dа sе sкоrо svакi slučај rака grlićа mаtеricе mоžе sprеčiti. Dоbrо оrgаnizоvаni sкrining prоgrаmi mоgu dа sprеčе i dо 80% slučајеvа rака grlićа mаtеricе, оtкrivајući mаlignu dеgеnеrаciјu u prеinvаzivnој fаzi.

Pročitajte brošuru PREVENCIJA reproduktivno zdravlje mladih

Pročitajte brošuru PREVENCIJA oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima HPV vakcina

Poslednje ažurirano nedelja, 28 januar 2018 10:09
 
« PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj »

Strana 1 od 31
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC