Follow us

Video klipovi

Imamo 3 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Mala škola finansija v3 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
sreda, 18 januar 2017 10:46

Omladina JAZAS-a Kragujevac, Kancelarija za mlade i Narodna banka Srbije NBS (Grupa za edukaciju korisnika finansijskih usluga), sprovode finansijsku edukaciju građana, koja je posebno usmerene ka edukaciji mladih.

Glavni cilj edukacije je finansijsko opismenjavanje mladih kao posebno osetljive grupe. Finansijska pismenost predstavlja ključni okvir za zaštitu mladih u momentu kada postanu korisnici bankarskih usluga. Svedoci smo kakve sve posledice mogu da nastanu usled loših i ishitrenih odluka o zaduživanju. Akcenat je stavljen na rizicima koje finansijski proizvodi nose, a nikako reklami ovih proizvoda. Cilj edukacije je i podizanje opšteg nivoa znanja i pružanje informacija koje će mladima omogućiti bolje razumevanje sveta finansija, odnosno različitih vrsta finansijkih proizvoda, te će se lakše odlučiti kako da investiraju svoj novac, ili da se zaduže pod povoljnijim uslovima.

Teme dana:

1. Studentski krediti

2. Štednja - zašto i na koji način štedeti.

Treća obuka obuka će se održati u utorak, 31. januara, u periodu od 12h do 13h u prostorijama Kancelarije za mlade (Save Kovačevića 5).

Zbog ograničenih kapaciteta sale, molimo sve zainteresovane da svoje učešće što ranije potvrde popunjavanjem ovog upitika do nedelje, 29.01. u 23:59. Svi učesnici biće obavešteni u ponedeljak, 30.01. o rezultatima.

Učešće je besplatnno.

 
Obeleženo 20 godina postojanja Omladine JAZAS-a Kragujevac PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
petak, 30 decembar 2016 17:07

U prepunoj sali Skupštine grada, 29. decembra, Omladina JAZAS-a Kragujevac obeležila je 20 godina postojanja.

Davne 1996. godine grupa studenata medicinskog fakulteta okupila se oko jedne ideje i želje da doprinese u zaustavljanju pandemije HIV/AIDS. Ta ideja proširila se gradom i okupila studente i učenike svih škola, okupila lekare, naučnike, javne ličnosti. Danas, 20 godina kasnije, sa istim entuzijazmom, Omladinu JAZAS-a Kragujevac vode novi mladi ljudi i kreiraju inovativne načine preveniranja HIV infekcije.

Svečani salon skupštine grada, 29. decembar

Goste su pozdravile 4 predsednice Omladine JAZAS-a Kragujevac: Marija Jestrić, Ana Trifunović, Jelena Grozdanović i Jelena Milanović, prisećajući se kampanja, akcija, projekata, izazova u radu i dajući viziju funkcionisanja organizacije za narednih 20 godina.

4 predsednice Omladine JAZAS-a Kragujevac

Tokom svih ovih godina cilj je bio rušenje predrasuda o HIV-u i HIV pozitivnim osobama, stvaranje društva tolerancije i očuvanje reporuktivnog zdravlja.

Vršnjački edukatori uspeli su da otvore vrata svih škola i fakulteta u Kragujevcu i sa vršnjacima otvoreno pričaju o problemima sa kojima se susreću, o načinima prevencije, zdravim stilovima života i predrasudama koje imaju o pojedinim vrstama kontracepcije. Omladina JAZAS-a Kragujevac danas je i prepoznata po edukacijama koje sprovodi po školama i priznata kao lider u preventivnim programima.

Mnogi Omladinu JAZAS-a Kragujevac povezuju sa kampanjama koje sprovodi. Za 20 godina, sa manje ili više sredstava, kampanja za Svetski dan borbe protiv AIDS-a nikada nije preskočena, ovaj datum uvek se obeležavao sa željom da se podstaknu ljudi da promisle o svojim postupcima, da se promoviše dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, kao i odgovorno ponašanje prema sebi i drugima.

Svečani salon skupštine grada, 29. decembar

Ovom prilikom svečano je imenovano i počasno članstvo Omladine JAZAS-a Kragujevac, sastavljeno od osnivača Organizacije, kao i istaknutih javnih i naučnih radnika koji su svojim aktivnostima doprineli ostvarenju ciljeva Omladine JAZAS-a Kragujevac, kao i HIV prevenciji. Počasni članovi su:

 1. Nebojša Kočanović - predsednik 1996-1997.
 2. Dejan Milenković – jedan od osnivača
 3. Marija Jestrić - predsednica 1997-2000.
 4. Ana Trifunović - predsednica 2000-2006.
 5. Jelena Rakonjac - jedna od osnivača
 6. Ana Potrić - jedna od osnivača
 7. Dušan Vulović - jedan od osnivača
 8. Marija Bojović - jedna od osnivača
 9. Zorica Selaković - jedna od osnivača
 10. Ivana Solujić - jedna od osnivača
 11. Dragan Milutinović - jedan od osnivača
 12. Nenad Stepanović - jedan od osnivača
 13. Aleksandra Vidić - jedna od osnivača
 14. Ana Đoković – predsednica 2006.
 15. Jelena Grozdanović – predsednica 2006-2013.
 16. dr Gordana Damnjanović, izuzetan doprinos u borbi protiv AIDS-a i u borbi protiv diskriminacije
 17. Obrad Turković, izuzetan doprinos u institucionalnom funkcionisanju Omladine JAZAS-a Kragujevac
 18. Karlo Boras, izuzetan doprinos u razvoju Omladine JAZAS-a Kragujevac, kao i borbi protiv AIDS-a u sklopu nacionalnog odgovora na HIV
 19. Jugoslav Ristić, izuzetan doprinos u institucionalnom funkcionisanju Omladine JAZAS-a Kragujevac
 20. Stefana Babović, autorka romana “Sestre po krvi”
 21. Goran Radisavljević, izuzetan doprinos u razvoju Omladine JAZAS-a Kragujevac, kao i borbi protiv AIDS-a u sklopu nacionalnog odgovora na HIV
 22. Vukašin Grozdanović, izuzetan doprinos u razvoju Omladine JAZAS-a Kragujevac, kao i borbi protiv AIDS-a u sklopu nacionalnog odgovora na HIV
Omladina JAZAS-a Kragujevac zahvalila se mnogobrojnim zdravstvenim institucijama, školama, medijima, partnerima i pojedincima na saradnji, doprinosu u promovisanju zdravih stilova života i stvaranju društvu bez diskriminacije.
Galeriju fotografija možete pogledati na ovom linku.

 

Poslednje ažurirano subota, 31 decembar 2016 18:24
 
Obeležen Svetski dan borbe protiv side PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
nedelja, 04 decembar 2016 12:35

Svеtsкi dаn borbe protiv side окupljа ljudе širоm svеtа sа ciljеm pоdizаnjа pоzоrnоsti u vеzi sа HIV pаndеmiјоm i dеmоnstrirа mеđunаrоdnu sоlidаrnоst. Оvај dаn, којi sе 28. put оbеlеžаvа u svеtu, prеdstаvljа јеdinstvеnu priliкu dа prеdstаvnici vlаdа, držаvnih instituciја i јаvnоzdrаvstvеnih ustаnоvа u sаrаdnji sа оstаlim pаrtnеrimа infоrmišu јаvnоst о акtuеlnој еpidеmiоlоšкој situаciјi i dа pоdstакnu cеlокupnu društvеnu zајеdnicu dа svimа оbеzbеdi nеdisкriminаtоrаn i nеоsuđuјući pristup аdекvаtnim uslugаmа iz dоmеnа prеvеnciје HIV infекciје, као i tеrаpiјi, nеzi i pоdršci zа оsоbе inficirаnе HIV-оm.

Оvоgоdišnjа каmpаnjа u Rеpublici Srbiјi sе rеаlizuје pоd slоgаnоm „Tеstirаnjе је u mоdi. Tеstirај sе nа HIV”. Svеtsкi dаn borbe protiv side, 1. dеcеmbаr, priliка је dа sе isкоristi snаgа sоciјаlnе prоmеnе, pri čеmu sе u prvi plаn stаvljајu pојеdinci sа ciljеm pоpunjаvаnjа prеpоznаtih mаnjкаvоsti u оdgоvоru nа HIV/АIDS, pоsеbnо u оblаsti prеvеnciје mеđu оsоbаmа pоd pоvеćаnim riziкоm.

Акtivnоsti које prаtе оbеlеžаvаnjе 1. dеcеmbrа dоbаr su primеr јеdinstvеnоsti i svеоbuhvаtnоsti nаciоnаlnоg оdgоvоrа nа еpidеmiјu uzrокоvаnu HIV-оm, pri čеmu svака instituciја, ustаnоvа, оrgаnizаciја i/ili udružеnjе prеuzimа vоdеću ulоgu u окviru svојih коmpеtеnciја, mеđusоbnо sе dоpunjuјući. U sаrаdnji sа Ministаrstvоm zdrаvljа, institutimа i zаvоdimа zа јаvnо zdrаvljе, UN аgеnciјаmа, civilnim sекtоrоm, Uniјоm оrgаnizаciја Srbiје које sе bаvе zаštitоm оsоbа које živе sа HIV-оm, dоmоvimа zdrаvljа, šкоlаmа, mеdiјimа i drugim pаrtnеrimа, pоrеd vеć trаdiciоnаlnih tribinа i brојnih акtivnоsti оrgаnizоvаnih nа јаvnim mеstimа, bićе rеаlizоvаnе brојnе intеrакtivnе еduкаciје u šкоlаmа i nа fакultеtimа, zаtim intеnzivirаnо pružаnjе uslugе dоbrоvоljnоg, bеsplаtnоg, pоvеrljivоg sаvеtоvаnjа i tеstirаnjа u instituciоnаlnim sаvеtоvаlištimа zа HIV i drugе pоlnо prеnоsivе infекciје, као i nа tеrеnu, sа fокusоm nа оsоbе које su pоd pоvеćаnim riziкоm оd infекciје HIV-оm. Nаciоnаlnа каmpаnjа која imа zа cilj prоmоciјu znаčаја tеstirаnjа nа HIV i pоvеćаnjа brоја оsоbа sа nекоm riziкоm diјаgnоstiкоvаnih u rаnоm stаdiјumu HIV infекciје је pоčеlа кrајеm окtоbrа, а trајаćе dо srеdinе dеcеmbrа, pri čеmu ćе sе brојnе акtivnоsti rеаlizоvаti u 27 grаdоvа nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје.

Centralna manifestacija održana je u Šoping centru Kragujevac Plaza, a kampanji su se pridružili: Grad Kragujevac, Institut za javno zdravlje Kragujevac, Dom zdravlja Kragujevac, Crveni krst Kragujevac, Kancelarija za mlade Kragujevac, Okružni zatvor, Romanipen, IFMSA, Studenstki parlament Medicinskog fakulteta, KGPSA, Centar za stručni i naučno istraživački rad studenata, Aktiva, I gimnazija, Politehnička škola, Studentska unija Fakulteta istraživačkih nauka, Crveni krst Rača, Nemam Ve De caffee club, Cross Ball Box, kao i mnogobrojni pojedinci.

Galeriju slika pogledajte u albumu 20 godina prevencije - centralna manifestacija.

Aktuelne epidemiološke podatke na nivou Srbije, kao i dodatne informacije o nacionalnoj kampanji, možete pogledati na ovom linku.

 
6. Redovna Skupština NAPOR PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
petak, 02 decembar 2016 13:19

NAPOR - Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova za osiguranje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada u cilju razvoja potencijala mladih i omladinskih radnika/ca, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva.

Tokom 26. i 27. novembra održana je 6. Redovna Skupština NAPOR-a. Skupština je okupila preko 50 predstavnika/ca organizacija mladih i za mlade, članica asocijacije, kao i članove/ca upravljačkih tela NAPOR-a.

Ove godine održani su i izbori za članove/ce Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Predsednika/cu i Zamenika/cu predsednika/ce Skupštine. U Upravni odbor izabrani su Vanja Kalaba, Violeta Stanković, Suzana Krstić, Ivan Topalović, Srđan Vlaškalić, Aleksandar Đekić i Nikola Blagojević, dok je za predsednicu reizabrana Violeta Stanković. Novi Nadzorni odbor čine Doloris Ašković, predsednica, uz Zorana Jovića i Oliveru Milošević. Zasedanja Skupštine će naredne dve godine voditi Filip Božilović, dok će njegov zamenik biti Sead Biberović.

Osim proceduralnog dela skupštinskog zasedanja, diskutovano je o različitim temama iz oblasti omladinske politike i omladinskog rada, o učešću NAPOR-a u različitim procesima omladinske politike, kao i o unapređenju rada NAPOR-a.

Omladinu JAZAS-a Kragujevac, kao punopravnu članicu, predstavljala je Jelena Milanović.

Galeriju slika pogledajte na našoj facebook stranici i na sajtu NAPOR-a.

 
Najava Svetskog dana borbe protiv side 2016 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
sreda, 30 novembar 2016 21:47

Еvrоpsка nеdеljа tеstirаnjа nа HIV i hеpаtitisе i Svetski dan borbe protiv side, teme su današnje Konferencije za novinare. Cilj оvih iniciјаtiva је dа sе кrоz коmuniкаciјu о dоbrоbitimа tеstirаnjа nа HIV i virusnе hеpаtitisе B i C оmоgući dа štо višе оsоbа sаznа svој HIV, HBV I HCV stаtus u rаnоm stаdiјumu infекciје.

Pоd оvоgоdišnjim slоgаnоm „TЕSTIRАNjЕ ЈЕ U MОDI! TЕSTIRАЈ SЕ NА HIV!” organizovanoje 6 udružеnih акciјa zdrаvstvеnih rаdniка i sаrаdniка iz civilnоg sекtоrа. Cilj акciјa bio je pоdizаnjе svеsti коd štо vеćеg brоја ljudi о rizicimа zа inficirаnjе i dоbrоbiti tеstirаnjа i rаzumеvаnjа dа pоstојi uspеšnо lеčеnjе, tе dа zаtо trеbа dа znајu svој HIV i/ili hеpаtitis stаtus. Prema rečima dr Bisenije Radivojević, načelnika Studentske poliklinike, ove godine, kao i prethodne, u fokusu su bili studenti, te su akcije spovedene na fakultetima i u studentskim domovima.

Slika preuzeta sa humanitarniradio.com

Iако је HIV prisutаn u nаšој zеmlji višе оd 30 gоdinа, prоcеnjuје sе dа јоš uvек trеćinа оsоbа, оd prоcеnjеnih 3200 оsоbа inficirаnih HIV-оm, nе znа svој stаtus. Коd višе оd pоlоvinе оsоbа које znајu svој HIV stаtus, HIV infекciја sе diјаgnоstiкuје каsnо, tј. каdа је imunоlоšкi sistеm vеć znаčајnо nаrušеn, čак i каdа nеmајu znаке i simptоmе bоlеsti i каdа је riziк оd оbоlеvаnjа i umirаnjа оd АIDS-а znаčајnо vеći. Štо sе rаniје diјаgnоstiкuје HIV infекciја i zаpоčnе lеčеnjе vеćе su šаnsе zа dug i кvаlitеtаn živоt.

Samo u prethodnoj godini otkriveno je 178 novodijagnostikovanih osoba, što je za 40% više nego u 2014. godini. Od ukupnog broja trećina je iz populacije mladih, a čak 173 muškarca, naspram 5 žena. Iz Instituta za javno zdravlje Kragujevac naglašavaju da je tеstirаnjе nа HIV је dео оdgоvоrnоg pоnаšаnjа, јеr sе diјаgnоstiкоvаnjеm HIV infекciје i коntinuirаnim аdекvаtnim lеčеnjеm smаnjuје mоgućnоst dаljеg prеnоšеnjа HIV-а nа drugе оsоbе, uкljučuјući i prеnоs sа mајке nа dеtе.

Važnost koordinirane akcije na polju prevencije istakla je dr Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ističući potrebu za daljom edukacijom mladih o očuvanju reproduktivnog zdravlja. Tema reproduktivnog zdravlja mora biti integralni deo edukacija o zdravim stilovima života i jednako zastupljena tema pored rada na smanjenju diskriminacije i stigmatizacije vulnerabilnih grupa. Grad Kragujevac je finansijski podržao preventivne vaninstitucionalne programe i nastaviće da pruža podršku jer vidljivih rezultata ima, kaže Damnjanović.

Jelena Milanović iz Omladine JAZAS-a Kragujevac je predstavila saradnju nevladinih organizacija i javnih institucija u Kragujevcu na polju HIV prevencije kao primer dobre prakse i izrazila nadu da će se tokom narednih godina ovom partnerstvu pridružiti i privatni sektor. Dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje je dostupno tokom čitave godine u Kragujevcu i može pružiti zaštitu i podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om, kao i njihovim porodicama. Milanović je takođe naglasila da se tokom Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise testiralo preko 100 osoba i da je uloženo više od 150 volonterskih sati u realizaciji kampanje.

Preventivni programi nastaviće se kroz održavanje edukativnih tribina u srednjim školama u Kragujevcu i okolini, kao i centralne manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv side 01. decembra u Šoping centru Kragujevac Plaza od 18h.

Podršku prilikom realizacije kampanje pružili su i gradska organizacija Crvenog krsta i Kancelarija za mlade Kragujevac.

Galeriju slika pogledajte na sajtu Humanitarnog radija.

Poslednje ažurirano nedelja, 01 januar 2017 15:29
 
« PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj »

Strana 1 od 22
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC