Follow us

Video klipovi

Imamo 26 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Okrugli sto "Omladinski rad za bolji grad" PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
četvrtak, 08 novembar 2018 13:41

U sklopu projekta „NAPORnim stazama ka prepoznavanju omladinskog rada“, koji sprovodi Nacionalna organizacija praktičara/ki omladinskog rada, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, sprovodi se kampanja na prepoznavanju kvaliteta rada organizacija za mlade i mladih na lokalnom nivou.


U tom cilju Omladina JAZAS-a Kragujevac je 6. novembra održali Okrugli sto pod nazivom „Omladinski rad za bolji grad“. Ovom događaju je prethodila i onlajn kampanja na društvenim mrežama sa istim ciljem. Kako bi obezbedili prepoznatljivost organizacija koje kontinuirano ulažu u kvalitet svojih programa kod lokalnih institucija i ukazali na prednosti među sektorske saradnje, odnosno na koji način zajedno mogu kreirati prostor u kome mladi mogu da rastu i razvijaju svoje potencijale kako bi postal aktivni i doprinosili zajednicama u kojima žive.

Rezultati više istraživanja koje je Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada - (NAPOR) sprovela ukazuju na neophodnost povezivanja organizacija koje se bave omladinskim radom sa lokalnim institucijama radi kreiranja mreže usluga koje vode ka sistemskoj brizi o mladima. Nedostatak koordinacije usluga, kao i objedinjenog informisanja mladih pokazalo se kao jedan od ključnih problema.


Na događaju su govorili Lazar Đoković iz Omladine JAZAS-a Kragujevac, kao i Milica Jovanović, programska koordinatorka u ovoj organizaciji. Prisutnim predstavnicima institucija predstavljen je rad udruženja, metodologija i značaj Omladinskog rada, kao i proces organizacije za primenu standarda omladinskog rada i osiguranje sigurnog okruženja za sprovođenje aktivnosti. Vođena je i diskusija oko kreiranja modela uključivanja institucija u ovaj proces.

Zaključak ovog događaja je bio da su institucije uglavnom zainteresovani za učešće u programima, ali da veći njih nije upoznata sa mogućnostima rada organizacije, što ćemo daljim radom menjati.

 
Poziv za učešće vršnjačkih edukatora za reproduktivno zdravlje na projektu ReHealth PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
subota, 03 novembar 2018 13:47

Omladina JAZAS-a Kragujevac i partner IFMSA Serbia LC Kragujevac raspisuju poziv na projektu ReHealth za vršnjačke edukatore/ke iz oblasti reproduktivnog zdravlja. Obuke će se realizovati od 21. do 25. novembra 2018. godine u prostorijama Omladinskog kluba.

Ukoliko imaš od 19 do 25 godina i ideš na Fakultet Medicinskih nauka, zainteresovan/a si da budeš vršnjački edukator/ka, i želiš da doprinešeš očuvanju reproduktivnog zdravlja mladih - prijavi se na naš poziv, link Prijavni formular.


Kroz obuku će proći 10 mladih koji pokažu najviše interesovanja, želje, motivisanosti i sposobnosti za usvajanje novih znanja i veština iz navedenih oblasti, a zadovoljavaju neophodne kriterijume koji su potrebni za rad sa mladima - sposobnost da uspostave dobar socijalan kontakt sa svojim vršnjacima, komunikativnost, kreativnost, snalažljivost.

Nakon obuke bićete spremni da drže radionice vršnjacima na fakultetima kragujevačkog Univerziteta.

Rok za prijavu 15. novembar 2018. godine, konačna lista učesnika će se znati 16. novembra 2018. godine.

Projekat ReHealth sprovodi se u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnim Balkanom ReLOaD finansira Evropska Unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Projekat "ReHealth- Uspostavljanje programa očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih" bavi se unapređenjem znanja mladih o reproduktivnom zdravlju na teritoriji grada Kragujevca, u okviru studentske populacije. Projekat uključuje saradnju nevladinih organizacija, zdravstvenih i obrazovnih institucija u kreiranju programa obuke za studente - edukatore u oblasti reproduktivnog zdravlja.

Koristiće se savremene tehnologije kao i primeri dobre prakse iz okruženja.

Studenti će kroz vršnjačke edukacije i radionice doprineti rušenju tabua i širenju informacija među mladima.

Projekat traje u perodu od 3. septembra 2018. do 28. februara 2019. godine

Koordinator edukatora: Nikola Stojković

Kontakt:+381 69605180

Koordinatorka projekta: Milica Jovanović

Kontakt: +381 644073269

 
Nikolina Sučević: „Neophodno je sistemski rešti problem uključivanje NVO sektora u rad javnih službi “ PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
subota, 27 oktobar 2018 13:07

 

Saradnja javnog i civilnog sektora, a pre svega organizacija koje se bave mladima, neophodna je zbog jačanja kapaciteta i resursa jednih i drugih kroz razmene ideja i informacija. Kako se to radi na teritoriji opštine Apatin pojašnjava direktorka Centra za socijalni rad Nikolina Sučević.

Sa kojom organizacijom (organizacijama)  ste ostvarili saradnju i kada?

Tokom 2017. godine smo ostavrili inicijalnu  saradnju sa Centrom za kulturu i obrazovanje iz Sonte (CEKOS).

Šta је vaša institucija dobilia kroz sarаdanju  sa organizacijom/ama?

Kroz saradnju sa ovom omladinskom organizacijom smo dobili značajan uvid u potrebe i probleme mladih iz naše opštine.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?

Saradnja je nastavljena i u ovoj godini, pre svega kroz konsultacije i uključivanje kroz partnerske uloge u različite projekte, a planiramo nastavak saradnje zbog značajnog doprinosa koje nam CEKOS može pružiti, a vezano za planiranu izradu Lokalnog plana za mlade.

Zbog čega je,po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Saradnja javnog i civilnog sektora, a pre svega organizacija koje se bave mladima, neophodna je zbog jačanja kapaciteta i resursa jednih i drugih kroz razmene ideja i informacija. Mladi nam daju značajane inofrmacije o svojim potrebama, željama, ciljevima  i problemima sa kojima se suočavaju. Rešenje tih problema mora da bude u fokusu svih javnih institucija i lokalnih samouprava.  Sa zadovoljstvom smo prihvatili poziv za saradnju i radujemo se svakom novom sastanku, od kojih nam je sledeći predviđen već za koju nedelju.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Neophodno je sistemski rešti problem uključivanje NVO sektora u rad javnih službi kroz normativna rešenja i obaveze. Takođe je potrebno da omladinske organizacije budu vidljivije u lokalnim zajednicama, ali i da ih javne institucije prepoznaju kao pratnere i ravnopravne učesnike u kreiranju javnih politika.

 
Snežana Stamatović, pedagog Tehničke škole u Požegi: “Potrebno je motivisati zaposlene u školama da podstaknu mlade da se uključe u aktivnosti lokalne zajednice” PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
petak, 26 oktobar 2018 06:15

Sa kojom organizacijom ste ostvarili saradnju i kada?

Sa NVO „Forca“, Požega, u toku prethodnih 10 godina.

Da li je saradanja nastavljena i ako jeste u kom obliku?

Da. Trenutno saradnja na uključivanju mladih u sistem školovanja u skladu sa potrebam lokalne zajednice.

Šta је vaša institucija dobilia sarаdanjom sa ovom organizacijom?

Uključivanje učenika u aktivnosti lokalne zajednice, pomoć u realizaciji aktivnosti u radu Vršnjačkog tima za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, izrada i prezentacija lokalnih akcionih planova za kvalitetniji život mladih u gradu.

Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Zbog aktivnog uključivanja mladih u realizaciju aktivnosti koje se tiču mladih, razmene iskustava među mladima, iniciranja akcija u skladu sa potrebama mladih i lokalne zajednice.

Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Pravovremena razmena informacija, motivisati zaposlene u školama da podstaknu mlade da se uključe u aktivnosti lokalne zajednice za pitanja koja se tiču mladih.

 
Marko Mladenović: „Organizacije su nam jako bitan resurs“ PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
sreda, 24 oktobar 2018 20:43

Međusektorska saradnja je važna zbog međusobne podrške u radu, razmene iskustva i ideja, kao i razmene stručnost. Kako to izgleda u opštini Vladiničin Han, govori član Opštinskog veća zadužen za omladinu i saradnju sa udruženjima građana Marko Mladenović.


Sa kojom organizacijama ste ostvarili saradnju i kada?


Udruženja„Veles Vladičin Han“, „Veliko Srce“, „Han“ , Roma intelektualaca – URI„ i dr. Saradnja u toku godine, kontinuirano poslednjih 3. godina od dana izbora na fukciji člana Opštinskog veća. Saradnja se odnosi na uzajamnu pomoć i podršku, prilikom realizacije određenih aktivnosti, izrade strateških dokumenata, jer smo prepoznali veliki potencijal u organizacijama civilnog društva, stručna pomoć, radne posete i dr.

Da li je saradanja nastavljena  i ako jeste u kom obliku?

Imamo stalnu saradnju i potpisane memorandume o saradnji s navedenim organizacijama. Predstavnike organizacija smo uključili u radna tela i savete - Savet za mlade, Savet za zapošljavanje, komisije i dr. Navedene organizacije su članovi/ce Saveta za mlade.

Šta је vaša institucija dobilia sarаdanjom sa ovim organizacijama?


Aktivne mlade, ideje koje pokreću aktivizam kod mladih, rešavanje određenih problema kroz saradnju, „sveže“ ideje od strane mladih, dobru komunikaciju na nivou opština – organizacija, motivaciju za dalji rad na rešavanju problema mladih u zajednici.


Zbog čega je, po vašem mišljenju, važna saradnja institucija sa organizacijama koje se bave omladinskim radom?

Važna je zbog međusobne podrške u radu, delimo iskustva i ideje ali i razmenjujemo i stručnost. Organizacije su nam jako bitan resurs i stalno treba ulagati u njihov rad i pružiti im podršku kada im je potrebna, što mi i činimo.


Šta mislite da je potrebno uraditi kako bi se saradnja između institucija i organizacija koje se bave omladinskim radom podilgla na viši nivo?

Omladinski rad treba spustiti na lokalni nivo, pokrenuti omladinsku kampanju jer omladinski rad nije samo rad sa mladima, već rad sa svim institucijama koje mogu doprineti poboljšanju položaja mladih i povećati njihovo aktivno učešće u savetima, radnim telima koje će omogućiti ravnopravno participiranje mladih.

 
« PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj »

Strana 1 od 35
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC